Έλεγχος ακινήτου

Μάθετε τα μυστικά ελέγχου των ακινήτων πριν την αγορά και κερδίστε αποκλειστικά με τα μεσιτικά γραφεία KANAKIS

Η αγορά ακινήτου είναι μία από ακριβότερες οικονομικές συναλλαγές που θα συνάψουμε στην ζωή μας καθώς επίσης και μία από τις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και μπορεί να κρύβει πλήθος παγίδων και κρυφών σημείων.  Υπάρχουν ωστόσο πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να μην οδηγηθούμε σε μία λανθασμένη επιλογή.

Α. Επενδυτικός έλεγχος.

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
• Τη λήψη της απόφασης για τη μορφή της επένδυσης (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, εξοχικό, στην αλλοδαπή κ.λπ.)
• Τον εντοπισμό της περιοχής που ταιριάζει στις επενδυτικές μας ανάγκες και επιθυμίες (δηλαδή στο κέντρο ή τα προάστια ή κοντά σε σταθμό μετρό κτλ)
• Τον τρόπο για την χρηματοδότηση της αγοράς (ίδια κεφάλαια ή δάνειο)
• Την επιλογή της καλύτερης μεθόδου εξεύρεσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων ακινήτων προς επιλογή.
• Η τελική εκτίμηση των όποιων επιλογών.
 
Β. Οικονομικός έλεγχος.

Πρέπει να ελεγχθούν :
• Οι δόσεις του τμήματος της αγοραπωλησίας ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υπό ανοικοδόμηση.
• Πιθανά χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή εργολάβου και υπεργολάβους, επειδή τα χρέη αυτά βαρύνουν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Γ. Έλεγχος νομιμότητας των τίτλων (νομικός έλεγχος).

• Πρέπει να ανατεθεί σε ένα δικηγόρο η διενέργεια του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και της σύνταξης και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.
• Ελέγχεται αν το ακίνητο έχει βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) ή διεκδικήσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου και αν στρέφονται (τωρινού κυρίου ή προηγουμένων)

Copyright 2021 by www.akinita-kanakis.gr - Designed & Powered by fortunet hellas | e-agents technology
  • Εγγραφή
Kanakis