Απαραίτητα έγγραφα για Ιδιοκτήτες

Κατά την πώληση ενός ακινήτου ή οικοπέδου, θα χρειαστεί να υποβάλλετε αιτήσεις για ορισμένα απαραίτητα έγγραφα...
Δύο φωτοτυπίες της ταυτότητος

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας

Τίτλο κυριότητος του ακινήτου (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας)

Άδεια οικοδομής

Τοπογραφικό του ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/77 από μηχανικό ή τοπογράφο ή και

θεωρημένη κάτοψη αν η αγορά γίνεται με δάνειο

Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο

Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ

Φορολογική ενημερότητα

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο)

Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι νοικιασμένο

Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο

Ασφαλιστική ενημερότητα όταν ο πωλητής ασκεί εμπορική ιδιότητα
Copyright 2021 by www.akinita-kanakis.gr - Designed & Powered by fortunet hellas | e-agents technology
  • Εγγραφή
Kanakis